• The Palms Restaurant

    • Restaurants
    115 N Santa Cruz Ave
    Los Gatos, CA 95030
    (408) 402-3811